19. Întocmire documentaţie tehnico-economică studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul: „Reabilitare corpuri clădire Şcoala Gimnazială Vama Buzăului”

CaietdeSarciniScoli

NotadeFundamentareScoli

AdresaMDRAPFEnr.89737.19.07.2017

AdresaMDRAPFEnr.97756.10.08.2017

17. Întocmire documentaţie tehnico-economică studiu de fezabilitate pentru obiectivul: „Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani şi trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”

CaietdeSarciniSFCanalizareModificat

AdresaMDRAPFEnr.97756.10.08.2017

CaietSarcini_SFCanalizare

AdresaMDRAPFE89737.19.07.2017